Transponering - Lær at transponere

Lær at transponere

 

Når du spiller sammen med andre instrumenter kan du komme ud for at noderne skal transponeres til andre tonearter for at i kan spille sammen/at det klinger på samme måde.

Man taler om at instrumenter fx er C-instrumenter, Bb-instrumenter eller Eb-instrumenter - og disse instrumenter klinger forskelligt og kan ikke spille efter den samme node. Derfor skal noderne transponeres, hvis de skal spille sammen.

Der findes flere kategorier af instrumenter som vi ikke vil komme ind på her, da de gængse instrumenter hører ind under disse kategorier.

 

Herunder tager vi udgangspunkt i et C-instrument og viser hvilke toner de andre instrumenter skal spille hvis det skal klinge sammen med C-instrumentet.

 

Transponering fra C-instrument til Bb-instrument

Spiller klaveret tonen C skal et Bb-instrument skrive tonen en hel tone højere (det samme som 2 halve toner højere). Dvs. at tonen C bliver til tonen D (eller C-dur bliver til D-dur).

 

Transponering fra C-instrument til Eb-instrument

Spiller klaveret tonen C skal et Eb-instrument skrive tonen 9 halve toner højere. Dvs. at C bliver til A (eller C-dur bliver til A-dur).

 

Herunder ser du tre skalaer. Hvis C-instrumentet spiller en C-dur skala (som den øverste er), skal Bb-instrumentet spille en D-dur skala og Eb-instrumentet skal spille en A-dur skala.

Det er vigtigt for os at sige at al teorien bag det at transponere er meget omfattende og det vi berører her er en forsimplet forklaring som kan hjælpe dig til at transponere, men ikke nødvendigvis til at forstå teorien bag.

 

C-instrument

Lær at transponere C-instrument

 

 

 

 

 

 

Bb-Instrument
Lær at transponere Bb-instrument

 

 

 

 

 

Eb-Instrument

Lær at transponere Eb-instrument