Guide til at forstå symboler og betegnelser

Når en melodi skrives ned på noder, noteres der oftest nogle symboler og betegnelser som fortæller musikeren hvordan der skal navigeres rundt i noderne. 
Det handler fx om at gentage nogle passager, springe tilbage til nodens start eller springe til et andet givent sted. 

 

Herunder har vi samlet de mest brugte symboler og betegnelser og lavet en forklaring til disse.

 

  

Coda
Når du ser dette tegn skal du springe direkte til den takt hvor Coda tegnet er og spille videre derfra. Det gælder dog kun hvis der tidligere har været en af to følgende tekster: D.C. al Coda eller D.S. al Coda. (læs om D.C. al Coda og D.S. al Coda herunder) 


D.S.
Dal Segno
Spring tilbage til Segno tegnet (se herunder) og spil derfra en gang til. Hvis du kommer forbi D.S. en gang til, skal du ikke springe tilbage igen. 


D.S. al Coda
Dal Segno al Coda
Spring tilbage til Segno (se herunder) og spil frem til førstkommende Coda tegn. Når du kommer til Coda tegnet skal du springe fra dette Coda tegn til det næste (se evt. Coda teksten) 


D.S. al fine
Dal Segno al Fine
Spring tilbage til Segno (se herunder) og spil frem til at melodien slutter eller til der står Fine.

 

 

 

Segno
Markerer det sted som du springer tilbage til når Dal Segno teksten står der. (se Dal Segno og dets variationer herover) 

 

D.C.
Da Capo
Spring tilbage til melodiens start og spil derfra igen. Hvis du kommer forbi D.C. en gang til, skal du ikke springe tilbage igen. 

 

D.C. al fine
Da Capo al Fine
Spring tilbage til melodiens start og spil frem til at melodien slutter eller til der står Fine. 

 

D.C. al Coda
Da Capo al Coda
Spring tilbage til melodiens start og spil frem til førstkommende Coda tegn. Når du kommer til Coda tegnet skal du springe fra dette Coda tegn til det næste (se evt. Coda teksten).

 

 


Taktangivelse

Betyder at taktarten er 4/4 (fire fjerdedele) og at du tæller fire fjerdedele i hver takt/tæller til fire i hver takt.

 

 


 

Taktangivelse

(alla breve)
Betyder at taktarten er 2/2 (alla breve) og at du tæller til to i hver takt hvilket svarer til to halvnoder i hver takt.

 

 

 

 

G-nøgle
G-nøglens funktion er at markere hvor tonen ‘G’ er i nodesystemet. G-nøglen bruges typisk i det nodesystem som indeholder melodien. Lidt forsimplet sagt er det dette system som sangere, blæserinstrumenter og klaverets højre hånd spiller efter.

 

F-nøglen
F-nøglens (også kaldet bas-nøglen) funktion er at markere hvor tonen ‘F’’ er i nodesystemet. F-nøglen bruges typisk i det nodesystem som indeholder bastoner. Lidt forsimplet sagt er det dette system som klaverets venstrehånd, bas, dybe blæseinstrumenter og cello’en spiller efter.Fortegnet ‘kryds’
Hvis der er et kryds foran en tone, betyder det at tonen er hævet en halv tone. Dette illustreres bedst på et klaver hvor man, i stedet for den oprindelig tone, spiller på den tangent som ligger nærmest til højre for tonen.

 


Fortegnet ‘b’
Hvis der er et ‘b’ foran en tone, betyder det at tonen er sænket en halv tone. Dette illustreres bedst på et klaver hvor man, i stedet for den oprindelig tone, spiller på den tangent som ligger nærmest til venstre for tonen.

 

 

Gentagelsestegn musik

 

 

 

 

Gentagelsestegn
De to tegn “indrammer” et stykke af melodien som skal gentages. Når tegnet, som her vises til højre nås, springes tilbage til tegnet som her vises til venstre og man spiller det stykke af melodien igen. 
Herefter gås videre, med mindre andet er angivet.

 

Volte ikon
 
Volte
En volte vil altid stå i slutningen af en passage som gentages og der vil altid være to volter som indeholder nogle cifre. Når du kommer til den første volte spiller du denne/disse takt(r). Herefter springer du tilbage og spiller stykket igen. Antallet af cifre fortæller hvor mange gange du skal spille ind i den første volte. 

 

I den øverste af de to viste volter (hvor der står "1.") skal du kun spille denne volte én gang. Næstegang du kommer tilbage til denne volte, skal du spille ind i 2. volte. Havde der i stedet fx stået 1., 2. 3., skulle du spille ind i denne volte 3 gange. Når du har spillet ind i den første volte det antal gange som står, skal du herefter .spille i den 2. volte.


På www.stepnote.dk finder du mange teoribøger som bl.a. behandler ovenstående og nodelære.
 

© Copyright Stepnote Publishing